0
CÔNG TẮC XOAY

Công tắc xoay 3 vị trí 45º

 

HÌNH SẢN PHẨM

 

MÃ HÀNG

 

MÔ TẢ CHI TIẾT

 

GHI CHÚ

 

 

 

  ​​​

YW1S-3E02

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự giữ

 

YW1S-3E20

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự giữ

 

YW1S-3E11

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC tự giữ

 

YW1S-31E02

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ bên phải

 

YW1S-31E20

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự trả về từ bên phải​

 

YW1S-31E11

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải

 

YW1S-32E02

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ bên trái

 

YW1S-32E20

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự trả về từ bên trái

 

YW1S-32E11

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái

 

YW1S-33E02

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ 2 bên

 

YW1S-33E20

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO, tự trả về từ 2 bên

 

YW1S-33E11

Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ 2 bên

 
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng