CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ
CÔNG TẮC XOAY - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ
CÔNG TẮC XOAY

Công tắc xoay 3 vị trí 45º

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG MÔ TẢ CHI TIẾT GHI CHÚ

 

 

 

  ​​

YW1S-3E02 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự giữ  
YW1S-3E20 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự giữ  
YW1S-3E11 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC tự giữ  
YW1S-31E02 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ bên phải  
YW1S-31E20 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự trả về từ bên phải​  
YW1S-31E11 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ bên phải  
YW1S-32E02 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ bên trái  
YW1S-32E20 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO tự trả về từ bên trái  
YW1S-32E11 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ bên trái  
YW1S-33E02 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NC tự trả về từ 2 bên  
YW1S-33E20 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 2NO, tự trả về từ 2 bên  
YW1S-33E11 Công tắc xoay IDEC 3 vị trí, 45º 1NO-1NC, tự trả về từ 2 bên  
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng