COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN

COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN

COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN

COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN

COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN
COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN
COS CHỈA PHỦ NHỰA. COS CHỈA TRẦN

Cos chỉa phủ nhựa

Mã Hàng

Màu Bán kính d2 (mm) Thông Số Kỹ Thuật (mm)

Din mm2

 

B L F H D
SV 1.25-3 3.2 5.7 21.2 6.5 10 4.3 0.5 - 1.5
SV 1.25-4 4.3 6.4 21.2 6.5
SV 1.25-5 5.3 8.1 21.2 6.5
SV 1.25-6 6.4 9.5 21.2 6.5
SV 2-3 3.2 5.7 21.2 6.5 10 4.9 1.5 - 2.5
SV 2-4 4.3 6.4 21.2 6.5
SV 2-5 5.3 8.1 21.2 6.5
SV 2-6 6.4 9.5 21.2 6.5
SV 3.5-3 3.2 5.7 24.8 7.0 13 6.2 2.5 - 4.0
SV 3.5-4 4.3 8.0 24.8 7.0
SV 3.5-5 5.3 8.0 24.8 7.0
SV 3.5-6 6.4 12.0 28.0 12.1
SV 5.5-5 5.3 9.0 25.2 7.5 13 6.7 4.0 - 6.0
SV 5.5-6 6.4 9.0 25.2 7.5
SV 5.5-8 8.4 14.0 30.0 11.5
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
Gọi điện
SMS
Chỉ đường