COS

COS

COS

COS

COS
COS
COS

ĐẦU COSS BÍT SC BẰNG ĐỒNG

ĐẦU COS  BẰNG ĐỒNG SC: 

SC 2.5 (4-6) SC 95 (10-12-14)
SC 4.0 (4-6) SC 120 (14-16-18)
SC 6.0 (6-8) SC 150 (14-16-18)
SC 10 (6-8-10) SC 185 (14-16-18)
SC 16 (6-8-10) SC 240 (14-16-18)
SC 25 (6-8-10) SC 300 (14-16-18)
SC 35 (6-8-10) SC 400 (14-16-18)
SC 50 (8-10-12) SC 500 (14-16-18)
SC 70 (8-10-12) SC 630 (14-16-18)

 

Cos đồng nhôm

Cos đồng nhôm loại dài

Hàng đẹp, chất lượng.

 

COS PHỦ NHỰA

Cos phủ nhựa, cos trần, nối cos nhựa.
Cos pin đặc, cos pin rỗng.
Cos chĩa phủ nhựa, cos chĩa trần.

 


 

COS TRÒN TRẦN

Cos chỉa trần RNB 5.5-8

Số lượng: 100 cái /bịch

Dùng cho dây điện: 4.0-6.0 mm

Cos tròn trần đầy đủ quy cách.

 

 

 

 

COS PIN RỖNG, COS PIN ĐẶC

COS PIN RỖNG, COS PIN ĐẶC

Đầy đủ quy cách. 

Xuất sứ : Việt Nam.

Cos chỉa phủ nhựa

Mã Hàng

Màu Bán kính d2 (mm) Thông Số Kỹ Thuật (mm)

Din mm2

 

B L F H D
SV 1.25-3 3.2 5.7 21.2 6.5 10 4.3 0.5 - 1.5
SV 1.25-4 4.3 6.4 21.2 6.5
SV 1.25-5 5.3 8.1 21.2 6.5
SV 1.25-6 6.4 9.5 21.2 6.5
SV 2-3 3.2 5.7 21.2 6.5 10 4.9 1.5 - 2.5
SV 2-4 4.3 6.4 21.2 6.5
SV 2-5 5.3 8.1 21.2 6.5
SV 2-6 6.4 9.5 21.2 6.5
SV 3.5-3 3.2 5.7 24.8 7.0 13 6.2 2.5 - 4.0
SV 3.5-4 4.3 8.0 24.8 7.0
SV 3.5-5 5.3 8.0 24.8 7.0
SV 3.5-6 6.4 12.0 28.0 12.1
SV 5.5-5 5.3 9.0 25.2 7.5 13 6.7 4.0 - 6.0
SV 5.5-6 6.4 9.0 25.2 7.5
SV 5.5-8 8.4 14.0 30.0 11.5
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
Gọi điện
SMS
Chỉ đường