DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO

DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO

DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO

DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO

DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO
DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO
DÂY CÁP ĐIỆN LION, DAPHACO

Cáp điều khiển Sang Jin có lưới chống nhiễu 2 Core x 0.75 mm2

Thương hiệu: Sang Jin

Loại: Cáp điều khiển

Dây điện đơn Lion VC 1 (1x1.13)-300/500V Cuộn = 100m

Dây đơn mềm Lion VCm 0.5 mm2 Cuộn = 200m

DÂY ĐƠN MỀM

VCm 0.5 mm2 Cuộn = 200m

2,260

VCm 0.75 mm2 Cuộn = 100m

3,140

VCm 1.0 mm2 Cuộn = 100m

4,030

VCm 1.5 mm2 Cuộn = 100m

5,920

VCm 2.5 mm2 Cuộn = 100m

9,480

VCm 4.0 mm2 Cuộn = 100m

14,660

VCm 6.0 mm2 Cuộn = 100m

22,210

VCm 10 mm2 Cuộn = 100m

40,010

VCm 16 mm2

59,030

VCm 25 mm2

91,940

VCm 35 mm2

130,350

VCm 50 mm2

187,380

VCm 70 mm2

260,710

VCm 95 mm2

341,700

VCm 120 mm2

432,440

VCm 150 mm2

561,370

VCm 185 mm2

664,910

VCm 240 mm2

879,650

VCm 300 mm2

1,098,000

Dây pha tròn 2 ruột đồng bọc PVC VVCm 2 x 0.75 mm²

DÂY PHA TRÒN 2 RUỘT

VVCm 2 x 0.75 mm²

8,390

VVCm 2 x 1.0 mm²

10,360

VVCm 2 x 1.5 mm²

14,560

VVCm 2 x 2.5 mm²

23,200

VVCm 2 x 4.0 mm²

34,630

VVCm 2 x 6.0 mm²

51,290

VVCm 2 x 10 mm²

91,200

VVCm 2 x 16 mm²

139,860

VVCm 2 x 25 mm²

212,670

VVCm 2 x 35 mm²

290,260

Dây pha tròn 3 ruột đồng bọc PVC VVCm 3 x 0.75 mm²

DÂY PHA TRÒN 3 RUỘT

VVCm 3 x 0.75 mm²

11,330

VVCm 3 x 1.0 mm²

14,070

VVCm 3 x 1.5 mm²

20,470

VVCm 3 x 2.5 mm²

32,340

VVCm 3 x 4.0 mm²

48,460

VVCm 3 x 6.0 mm²

73,510

VVCm 3 x 10 mm²

133,460

VVCm 3 x 16 mm²

206,210

VVCm 3 x 25 mm²

309,590

VVCm 3 x 35 mm²

420,440

Dây pha tròn 4 ruột đồng bọc PVC VVCm 4 x 0.75 mm²

DÂY PHA TRÒN 4 RUỘT

VVCm 4 x 0.75 mm²

14,530

VVCm 4 x 1.0 mm²

18,390

VVCm 4 x 1.5 mm²

26,570

VVCm 4 x 2.5 mm²

41,820

VVCm 4 x 4.0 mm²

63,380

VVCm 4 x 6.0 mm²

95,610

VVCm 4 x 10 mm²

173,520

VVCm 4 x 16 mm²

270,350

VVCm 4 x 25 mm²

408,270

VVCm 4 x 35 mm²

561,320

Dây cáp đơn 7 sợi Lion CV 1.0 mm2 Cuộn = 100 m

CÁP ĐƠN 7 SỢI

CV 1.0 mm2 Cuộn = 100 m

4,380

CV 1.5 mm2 Cuộn = 100m

6,030

CV 2.0 mm2 Cuộn = 100m

7,810

CV 2.5 mm2 Cuộn = 100 m

9,840

CV 3.5 mm2 Cuộn = 100 m

13,240

CV 4.0 mm2 Cuộn = 100m

14,900

CV 5.5 mm2 Cuộn = 100 m

20,500

CV 6.0 mm2 Cuộn = 100m

21,870

CV 8.0 mm2 Cuộn = 100m

29,380

CV 10 mm2

36,230

CV 16 mm2

55,170

CV 25 mm2

87,010

CV 35 mm2

120,400

CV 50 mm2

164,720

CV 70 mm2

234,990

CV 95 mm2

324,960

CV 120 mm2

423,240

CV 150 mm2

505,880

CV 185 mm2

631,640

CV 240 mm2

827,660

CV 300 mm2

1,038,130

CV 400 mm2

1,324,130

Cáp điện mềm 1 ruột đồng Lion CVV 1.0 mm²

CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 1 RUỘT

CVV 1.0 mm²

6,800

CVV 1.5 mm²

8,770

CVV 2.5 mm²

12,660

CVV 4.0 mm²

18,410

CVV 6.0 mm²

25,830

CVV 10 mm²

40,390

CVV 16 mm²

59,980

Cáp điện mềm 2 ruột đồng Lion CVV 2 x 1.5 mm²

CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 2 RUỘT

CVV 2 x 1.5 mm²

19,490

CVV 2 x 2.5 mm²

28,570

CVV 2 x 4.0 mm²

41,370

CVV 2 x 6.0 mm²

57,130

CVV 2 x 10 mm²

92,270

CVV 2 x 16 mm²

143,050

CVV 2 x 25 mm²

207,410

CVV 2 x 35 mm²

276,360

CVV 2 x 50 mm²

368,080

CVV 2 x 70 mm²

514,420

Cáp điện mềm 3 ruột đồng Lion CVV 3 x 1.5 mm²

CÁP ĐIỆN LỰC TRÒN 3 RUỘT

CVV 3 x 1.5 mm²

25,720

CVV 3 x 2.5 mm²

38,090

CVV 3 x 4.0 mm²

55,820

CVV 3 x 6.0 mm²

79,460

CVV 3 x 10 mm²

128,280

CVV 3 x 16 mm²

198,000

CVV 3 x 25 mm²

295,410

CVV 3 x 35 mm²

396,870

CVV 3 x 50 mm²

534,660

CVV 3 x 70 mm²

751,260

Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng