ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ

ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ
ĐÈN BÁO - CÔNG TY TNHH TM KT DV VÀ ĐT HOÀNG THIÊN PHÚ
ĐÈN BÁO

Đèn báo phẳng có biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

YW1P-1EM42R 220V AC, màu đỏ Phi 22
YW1P-1EM42Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-1EM42W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-1EM42A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-1EM42G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-1EM42S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-1EM42PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-1EH2 (R, Y, W, A) 110V AC Phi 22
YW1P-1EH2 (G, S, PW) 110V AC Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng

Đèn vòm có biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

 

 

​​

YW1P-2EM42R 220V AC, đỏ Phi 22
YW1P-2EM42Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-2EM42W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-2EM42A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-2EM42G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-2EM42S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-2EM42PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-2EH2R 110V AC, màu đỏ Phi 22
YW1P-2EH2Y 110V AC, ​màu vàng Phi 22
YW1P-2EH2W 110V AC, ​màu trắng Phi 22
YW1P-2EH2A 110V AC, ​màu hổ phách Phi 22
YW1P-2EH2G 110V AC, ​màu ​xanh lá cây Phi 22
YW1P-2EH2S 110V AC, ​màu xanh da trời Phi 22
YW1P-2EH2PW 110V AC, ​màu trắng sáng Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng

Đèn phẳng, loại Unibody, không biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

 

YW1P-1UQM3R 220V AC Phi 22
YW1P-1UQM3Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-1UQM3W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-1UQM3A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-1UQM3G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-1UQM3S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-1UQM3PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQ4G 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQ4 (S, PW) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQH (R, Y, W, A) 110V AC Phi 22
YW1P-1UQH​ (G, S, PW) 110V AC Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sán

Đèn báo phẳng, không biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG MÔ TẢ CHI TIẾT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

YW1P-1EQM3 (R,Y, W, A) 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM3G 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM3 (S, PW) 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM4G 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQ4 (S, PW) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQH (R, Y, W, A) 110V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQH (G, S, PW) 110V AC/DC Phi 22
G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng - A:Hổ phách - S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng