0
ĐÈN BÁO

Đèn báo phẳng có biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

YW1P-1EM42R 220V AC, màu đỏ Phi 22
YW1P-1EM42Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-1EM42W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-1EM42A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-1EM42G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-1EM42S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-1EM42PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-1EH2 (R, Y, W, A) 110V AC Phi 22
YW1P-1EH2 (G, S, PW) 110V AC Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng

Đèn vòm có biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

 

 

​​

YW1P-2EM42R 220V AC, đỏ Phi 22
YW1P-2EM42Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-2EM42W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-2EM42A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-2EM42G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-2EM42S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-2EM42PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-2EH2R 110V AC, màu đỏ Phi 22
YW1P-2EH2Y 110V AC, ​màu vàng Phi 22
YW1P-2EH2W 110V AC, ​màu trắng Phi 22
YW1P-2EH2A 110V AC, ​màu hổ phách Phi 22
YW1P-2EH2G 110V AC, ​màu ​xanh lá cây Phi 22
YW1P-2EH2S 110V AC, ​màu xanh da trời Phi 22
YW1P-2EH2PW 110V AC, ​màu trắng sáng Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng

Đèn phẳng, loại Unibody, không biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

 

 

YW1P-1UQM3R 220V AC Phi 22
YW1P-1UQM3Y 220V AC, màu vàng Phi 22
YW1P-1UQM3W 220V AC, màu trắng Phi 22
YW1P-1UQM3A 220V AC, màu hổ phách Phi 22
YW1P-1UQM3G 220V AC, màu xanh lá cây Phi 22
YW1P-1UQM3S 220V AC, màu xanh da trời Phi 22
YW1P-1UQM3PW 220V AC, màu trắng sáng Phi 22
YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQ4G 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQ4 (S, PW) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1UQH (R, Y, W, A) 110V AC Phi 22
YW1P-1UQH​ (G, S, PW) 110V AC Phi 22

G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng A: Hổ Phách- S:Xanh da trời - PW:Trắng sán

Đèn báo phẳng, không biến thế

HÌNH SẢN PHẨM MÃ HÀNG MÔ TẢ CHI TIẾT ĐƯỜNG KÍNH

 

 

YW1P-1EQM3 (R,Y, W, A) 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM3G 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM3 (S, PW) 220V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQM4G 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQ4 (S, PW) 24V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQH (R, Y, W, A) 110V AC/DC Phi 22
YW1P-1EQH (G, S, PW) 110V AC/DC Phi 22
G:Xanh lá cây - R:Đỏ - Y:Vàng - W:Trắng - A:Hổ phách - S:Xanh da trời - PW:Trắng sáng
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng