ĐỒNG HỒ

ĐỒNG HỒ

ĐỒNG HỒ

ĐỒNG HỒ

ĐỒNG HỒ
ĐỒNG HỒ
ĐỒNG HỒ

Đồng hồ nhiệt độ TC4S-24R

Đồng hồ nhiệt độ TC4S-24R

Kích thước : H48xW48

Nguồn cấp: 100-240VAC 50/60Hz ±10%

Chu kỳ lấy mẫu : 100ms

Phương pháp điều khiển:ON/OFF và P, PI, PD, PID

Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng