Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB
Máy cắt không khí ACB
Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB 3P 2500A/85KA

Dòng định mức: 2500A

Số cực: 3P, 4P.

Dòng ngắt mạch cơ bản Icu: 

Dòng ngắt mạch hoạt động: Ics 100% Icu

Kích thước HxWxD: 410x475x290

Madie in: Japna.

 

Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng