0
MIKRO

Rờ re bảo vệ dòng rò MK301-240A

 • Mã: MK301-240A
 • Dòng rò: 30mA-30A
 • Nguồn cấp: 198 - 265VAC
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng núm xoay
 • Dòng rò cài đặt: 30mA - 30A
 • Thời gian tác động: 0 -3s
 • Bảo lỗi khi ngõ vào ZCT hở mạch
 • Báo mức độ dòng điện rò dưới dạng % bằng LED
 • Reset bằng tay
 • Kích thước (H x W X D): 96 x 96 x 90mm
 
Tin Tức
Video Clip
Bản Đồ Đường Đi
Close
GбЌi Дiбn
SMS
Chб ДЖбќng